Lejebetingelser

• Kunden har erstatningspligt over eventuelle bortkomne eller beskadigede varer. Alle de lejede varer er gennemgået inden udbringning/afhentning, og vi beder Dem derfor i egen interesse, reklamere over eventuelle mangler eller skader, senest dagen inden tingene tages i brug. Efterfølgende reklamation tages ikke til følge.

• Alt materiel samt emballage skal opbevares beskyttet for snavs og fugt m.m.

• Ønskes de lejede varer udbragt, betales en fragtpris. Priserne varierer alt efter hvor i landet leveringsadressen er. Ønskes fast leveringstidspunkt betales der særlig fragt. Leveringen skal kunne rulles ind, og max 20 meter fra bilens holdeplads. Ved længere ”gå afstande” tillægges timeløn på 350,-.

• Ved selvafhentning må stole, borde, service m.m. kun transporteres i rengjort lukket bil eller trailer med tæt presenning.

• Lejen dækker op til 3 dage(fx weekend), er der behov for længere lejeperiode gives tilbud.

•En ordre kan annulleres indtil 30 dage før brugs-dato. Ved annullering mellem 30-10 dage før brugs-dato, betales 50 % leje. Ved annullering senere end 10 dage før brugs-dato betales 80 % leje.

•Reduktion i ordren skal ske senest 8 dage før levering, tillæg kan accepteres 3 dage før levering.

•OBS.: Vær opmærksom på, at der gælder andre betingelser ved afbestilling af telte. Se under betingelserne for telte.

Opvask

• De lejede effekter returneres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt. Porcelæn, bestik m.m. skal returneres rengjort og sorteret i den emballage, det er leveret i. For evt. uafvasket/kalkplettet service, beregnes et opvasketillæg på 1,25 kr. pr. del.

•Glas kan kun lejes med opvask. Glassene skal være tømt, og stillet med stilken OP i de tilhørende opvaskebakker ved afhentning/aflevering.

•Duge og servietter leveres tilbage i klar pose i snavset tilstand.

•Lysestager rengøres for stearin med kogende vand. Ved manglende rengøring beregnes et opvasketillæg på 30 kr. pr. lysestage.

•Ved aftale om opvask, skal det lejede service være skyllet af, og anbragt i den tilhørende emballage.

Telte

• Stautrup Fest Udlejning sætter altid teltet op samt lægger gulvet hvis ikke andet er aftalt. Underlaget skal være jævnt, da gulvet følger underlaget.

•Vi sætter pløkker i teltet, og tager ikke hensyn til evt. kloak, kabler, jordvarme, fliser, asfalt m.m. hvis ikke andet er aftalt.

•Ved unødig tilsmudsning af telt/gulv, betales for rengøring.

•Bruges der tape på teltet, SKAL tape og lim-rester fjernes. Gøres dette ikke, betales der 400 kr. pr. sidedug/tagdug dette forefindes på.

• Telt m.v. henstår på pladsen for lejers regning og risiko i enhver henseende, således at lejeren indestå for skader opstået på telt m.v. herunder også skader forvoldt af gæster/publikum. Beskadigede eller fjernede effekter af det lejede, erstattes efter regning. Erstatningsprisen beregnes som vor genanskaffelsespris.

•Annullering af lejeaftale skal ske senest 60 dage inden brugs-dato. Ved annullering mellem 60-30 dage, betales 50 % leje. Ved annullering senere end 30 dage før brugs-dato, betales det fulde lejebeløb.

•Ved større teltarrangementer, skal teltene forsikres. Vi er gerne behjælpelige hermed.

Betalingsbetingelser

• Betaling sker netto kontant ved modtagelse af vor faktura, hvis ikke andet er aftalt. Faktura vil blive fremsendt op til 10 dage før brugs-dato, og betaling skal være Stautrup Fest Udlejning i hænde senest 8 dage inden brugs-dato, hvis ikke andet er aftalt.

•Ved eventuel erstatning, forbrug af diesel m.m., fremsendes efterfølgende yderlig faktura.